Herziene Woningwet


Finance Ideas ondersteunt corporaties bij de implementatie van de nieuwe Woningwet en het opstellen en analyseren van de marktwaarde in verhuurde staat. Wij doen dit door middel van inhoudelijke begeleiding en feedback op het proces, de aanpak en de te maken keuzes. Daarnaast leveren wij aanvulling in kennis, capaciteit en tools, die de corporatie zelf niet voorhanden heeft. 

Bekijk hier onze dienstverlening:

Project-
management

Scheiding
DAEB/niet-DAEB
 

Marktwaarde in
verhuurde staat

 

Administratieve
inrichting

Asset management

Governance 

   

Financiering

Inkomens-
registratie

OpleidingenWoningwet alerts
19 mei 2016

Nr. 89

Op 4 mei 2016 is de Veegwet Wonen en de Memorie van Toelichting op de Veegwet Wonen gepubliceerd....

Lees meer »

7 april 2016

Nr. 88

Op 1 april 2016 heeft de Autoriteit woningcorporaties (hierna: Aw) het consultatiedocument beoordelingskader scheiding DAEB niet-DAEB gepubliceerd. ...

Lees meer »

28 januari 2016

Nr. 87

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft het beoordelingskader voor het financieel reglement gepubliceerd. Hieronder treft u de belangrijkste aandachtspunten....

Lees meer »